lunes, 31 de diciembre de 2018

LIGA BR25 AIRE. 2019Tiradores de la modalidad de BR25 Aire a inscribirse en la Liga y que sea un éxito y el próximo año se pueda repetir. ANIMOS A INSCRIBIROS !!!!NORMATIVA

El pròxim 27 de Gener a les 9 del matí a les instal·lacions del Club de tir Montsià comença la primera prova de la LLIGA CATALANA DE BR25 AIRE 2019. La lliga consta de 6 proves en diferents camps de tir repartits per Catalunya. Després de la seva inauguració a el Montsià continuarà una segona prova a les instal·lacions del Club de Tir Jordi Tarragó de Tarragona el 31 de març; i per acabar a la província de Tarragona la tercera competicio sera al Club de Tir Alt Camp de Valls el 30 de juny. La quarta jornada de la Lliga Catalana sera el 8 de setembre al Club de Tir Sabadell; la cinquena a les instal·lacions del club de Tir Precisió Manresa el 13 d’octubre, y la gran final al club de Tir Esportiu de Barcelona serà el 1 de desembre.
Mes de una vintena de patrocinadors s'encarregaran de que els podis no es quedin sense cap premi, i fins hi tot l'últim pot tenir detalls.
La lliga tindrà 3 categories; Varmint Pesat, Varmint Lleuger, i PRODUCCIÓ:Per a tiradors que portin Carabines inferiors de 700€ de PVP noves i un visor de maxim 400€ de PVP nous. Les carabines no poden estar modificades i tot te que estar d’origen.

 Aquí s’engloba totes les categories; armes de 4.5 i 5.5, i els pesos d’arma dins el que marca el reglament de la RFETO 6.803kg i no pot superar el màxim de 24 Joules de potencia. Pot utilitzar-se torreta o bipode tipos HARRYS o saquets davant i darrere.
*L'organització es reserva el dret de deixar participar a tiradors amb condicions diferents a les reglamentades; mirant de fomentar la modalitat.
Totes les tirades s’adaptaran a cada camp i segons el nombre d’inscrits. En princípi serán un màxim de 3 tandes amb un total de 750,75 punts repartides per un ordre aleatori que farà una petita aplicació informàtica que hem creat per aquest esdeveniment. Però en camps que son petits o que hi pugui haber molts participants i poques taules podran ser de 2 tandes amb un total de 500,50 punts.

El sistema de puntuació per el final de la lliga serà de 10 punts per el primer classificat de cada competicio, 9 per el segon, 8 per el tercer, i així successivament fins a partir del dese clasificat que será de 1 punt.
El preu d'inscripció serà de 10€ que seran entregats al club que es practiqui la tirada per asumir les seves despeses.
Properarment es fara public el sistema d’inscripcions.
Els nostres canals de comunicacio seran:
https://www.facebook.com/lligacatalanaBR25aire/
Whatsap: 678 69 15 44
Telèfon de atencio al public: 677 57 93 42
lligabraire@gmail.com


El próximo 27 de Enero a las 9 de la mañana en las instalaciones del Club de tiro Montsià comienza la primera prueba de la LIGA CATALANA DE BR25 AIRE 2019. La liga consta de 6 pruebas en diferentes campos de tiro repartidos por Cataluña. Tras su inauguración en el Montsià continuará una segunda prueba en las instalaciones del Club de tiro Jordi Tarragó de Tarragona el 31 de marzo; y para acabar en la provincia de Tarragona la tercera competición será en el Club de tiro Alt Camp de Valls el 30 de junio. La cuarta jornada de la Liga Catalana será el 8 de septiembre en el Club de tiro Sabadell; la quinta en las instalaciones del club de Tiro precisión Manresa el 13 de octubre, y la gran final en el club de tiro deportivo de Barcelona será el 1 de diciembre.
Más de una veinte patrocinadores se encargarán de que los podios no se queden sin ningún premio, e incluso el último puede tener detalles.
La liga tendrá 3 categorías; Varmin Pesado, Varmin Ligero, y PRODUCCIÓN: Para tiradores que lleven Carabinas inferiores de 700 € de PVP nuevas y un visor de máximo 400 € de PVP nuevos. Las carabinas no pueden estar modificadas y todo tiene que estar de origen. Aquí se engloba todas las categorías; armas de 4.5 y 5.5, y los pesos de arma dentro de lo que marca el reglamento de la RFET 6.803kg y no puede superar el máximo de 24 Julios de potencia. Puede utilizarse torreta o bípode tipos Harrys o saquito delante y detrás.
* La organización se reserva el derecho de dejar participar a tiradores con condiciones diferentes a las reglamentadas; tratando de fomentar la modalidad.
Todas las tiradas se adaptarán a cada campo y según el número de inscritos. En principio serán un máximo de 3 tandas con un total de 750,75 puntos repartidas por un orden aleatorio que hará una pequeña aplicación informática que hemos creado para este evento.

 Pero en campos que son pequeños o que pueda haber muchos participantes y pocas mesas podrán ser de 2 tandas con un total de 500,50 puntos.

El sistema de puntuación para el final de la liga será de 10 puntos para el primer clasificado de cada competición, 9 para el segundo, 8 para el tercero, y así sucesivamente hasta a partir del numero 10 que será de 1 punto.
El precio de inscripción será de 10 € que serán entregados al club que se practique la tirada para asumir sus gastos.
Pronto se hará público el sistema de inscripciones.
Nuestros canales de comunicación serán:
https://www.facebook.com/lligacatalanaBR25aire/
Whatsap: 678 69 15 44
Teléfono de atención al público: 677 57 93 42
lligabraire@gmail.com

La primera competición se celebrará el próximo día 27 de Enero en las instalaciones del
                                

PARA INSCRIBIRSE CLICKAR AQUI..


                                  Video promocional

                                    

jueves, 20 de diciembre de 2018

viernes, 14 de diciembre de 2018

CAMPEONATO DE CATALUNYA DE BENCHREST 2018


Campeonato de Catalunya 2018 de Benchrest, Rifle Repetición y 308
celebrado los días 8 y 9 de Diciembre en las instalaciones del


Reportaje fotográfico de Angel Sánchez

                                      
/
Resultados, incompletos cuando la Federación los publique los actualizaré